šifry s řešením

BLOOD 2008 Jedovnice

1. rozstřel

„Fefeho chata“

hodinky

uvítací proslov a info o útulném místečku knížecím rodu z velmi malého státečku někde mezi Rakouskem a Švýcarskem.

(doplním jakmile se k tomu dostanu)

2.

„Lichtenštejnsý památník“

Rumunský neřád

Kolik vlaků má jet podle jízdního řádu mezi stanicemi Nicolina a Criteşti Jijia Frontieră v obou směrech dne 5.6.1999?

  • 10: rybník JV od Bukoviny
  • 11: pam. K. Havelky
  • 12: pam. E. Duchoslava
  • 13: Podomský rybník
  • 14: studánka Rakovec

Poznámka: Trať v Ungheni sice nekončí, ale když budete předpokládat opak tak Vám to dost pomůže.
Pokud potřebujete nápovědu ohledně dní v týdnu zkuste se rozhlédnout v okruhu 100m.

Malou nápovědou byl nenápadně umístěný !Rumunský! plánovací kalendář :).

čím méně tím pravděpodobněji 🙁

(10-rychlíky jedou vždy až 2.hý den ráno)

3.

rybník Bukovina

ftipná zvířátka

4.

„Památník Pocta půdě

Vynásobíte-li údaj 41,761 počtem písmen v citaci, kterou prof. Dr.h.c. Josef Konšel v roce 1944 oslavoval půdu, získáte vzdálenost k dalšímu klíči.
Azinuit zjistíte vynásobením konstanty 0,167582 rokem, kdy slavil 55. výročí ustavení Ustav geologie a pedologie LDF MZLU v Brně.
Je hned několik možností jak uvedené informace zjistit, ale nejjednodušší možná bude rozhlédnout se, jestli něco není na PAMěť výročí v okolí…. :o)

Pocta půdě

(jezírko u pomátníku Miklitze u kóty 515,4)

5.

„brčálová tůň“

kostel v Bukovině – parkoviště u koupaliště Palava

Studánka prosba lesa – památný buk u němčic

jeskyně balcarka – studánka zdrávas maria

jeskyně nad švýcárnou – křižovatka na silnici z vavřince do sloupu

(studánka v zrcadlech)

6.

„studánka v zrcadlech“

Kód, kterým byla inspirována následující šifra, vznikl před 3,5 – 4 milardami let…

Genetický kód určuje, jak je sekvence pouhých čtyř různých molekul – nukleotidů, které tvoří DNA v jádře všech živých organizmů na Zemi, překládána do sekvence 20 typů aminokyselin. Těchto 20 aminokyselin pak v různých kombinacích a délkách tvoří proteiny (bílkoviny) s rozličnými funkcemi stavebními nebo katalytickými. Genetický kód je biologickým principem veškerého života na Zemi.

Báze v DNA jsou označovány písmeny A, C, G, T. Aby bylo pokryto všech 20 aminokyselin, je genetický kód třípísmenný, tzn. jedna aminokyselina je kódována tripletem bází.

DNA je tvořena dvěma komplementárními řetězci, ve kterých se A páruje s T a C se páruje s G. Sekvence úseku (=genu) jednoho z řetězců, tzv. templátového, je podle stejných pravidel přepisována do jednořetězcových molekul messengerové RNA, s výjimkou toho, že písmenko T je nahrazeno písmenkem U. mRNA je posel, který přenáší informaci z řídícího oddělení (jádra buňky) do výrobního oddělení (cytoplazmy nebo endoplazmatického retikula). Zde se podle trojic bází v mRNA za sebe řadí aminokyseliny do molekul bílkovin. U které báze v mRNA se aminokyseliny začnou řadit určuje tzv. startovací kodón. Kdyby nebyl začátek přesně dán, mohly by vzniknout tři různé sekvence aminokyselin. Jenže pouze jedna sekvence aminokyselin vede k bílkovině s požadovanou funkcí.

Pro zjednodušení je sekvence bází kódující uložení příští zprávy zapsána jako sekvence v tom řetězci DNA, který není překládán do mRNA, ale díky pravidlu komplementarity odpovídá její sekvenci (pomineme-li zastoupení baze T bází U).

Názvy jednotlivých aminokyselin jsme nahradili písmenky abecedy…

Komu se to zdá příliš složité, ať zkusí luštit – ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Je jen třeba najít začátek.

Umístění další zprávy:

ACTCGATGGGCAGACATTCATGCAACCATAACTTTATATG

CCGCTGTAACTGTTCGTGACTTA

DNA

(býv. hrad Lečenec)

7.

„zříc. Lečenec“

chaos na n-tou

(býv. Blansek)

8.

„zříc Blansek“

Pokud bludiště projdete nejkratší cestou, ukáže vám místo s další zprávou.

Na každé křižovatce se musíte rozhodnout mezi třemi cestami.

1 – 21, 38, 44 24 – 8, 31, 39
2 – 11, 25, 32 25 – 2, 4, 32
3 – 19, 29, 40 26 – 9, 20, 46
»»»» 4 – 9, 13, 25 27 – 19, 34, 37
5 – 17, 35, 43 28 – 7, 36, 42
6 – 3, 16, 46 29 – 3, 14, 40
7 – 23, 28, 42 30 – 10, 22, 35
8 – 15, 24, 31 31 – 8, 15, 24
9 – 2, 4, 20 32 – 2, 11, 25
10 – 14, 23, 30 33 – 6, 16, 43
11 – 2, 32, 44 34 – 9, 19, 27
12 – 5, 17, 36 35 – 5, 22, 30 »»»»»
13 – 4, 18, 45 36 – 12, 28, 41
14 – 10, 29, 40 37 – 17, 27, 34
15 – 8, 21, 31 38 – 1, 21, 44
16 – 6, 33, 43 39 – 6, 24, 45
17 – 9, 12, 41 40 – 3, 14, 29
18 – 13, 39, 45 41 – 12, 17, 36
19 – 3, 27, 34 42 – 7, 23, 28
20 – 9, 26, 46 43 – 5, 16, 33
21 – 1, 15, 38 44 – 1, 11, 38
22 – 5, 30, 35 45 – 1, 13, 39
23 – 7, 10, 42 46 – 6, 20, 26

(křížek Vilemovice x krasová x Jedovnice)

9.

„křížek – Vilémovice, Krasová, Jedovnice“

domino

a jeho řešení

reseni domina

(soutok potoků – Sentářovský a Podomský)

Napsat komentář