zajímavosti okolo

ze stránek GEOCACHING.COM :

Možná se Vám zdá název Gansberg podivný – je to totiž nemecké jméno. Jméno vrchu Gansberg, ležící jihovýchodne od centra obce Cotkytle, stejne jako jméno obce Cotkytle, pochází patrně z dob osidlování českého pohraničí německými osadníky, které pozval v době své vlády Přemysl Otakar II., král železný a zlatý. Za jeho vlády bylo založeno mnoho českých a moravských měst, z nejbližších je to Vysoké Mýto, Polička, Litovel aj.

Jméno Gansberg je zmiňováno na mapách tzv. II. Vojenského mapování z let 1836 -1852, což si mužete ověrit na stránkách geolabu, konkrétne na listu „II. vojenské (Františkovo) mapování“ – Morava, mapový list O 4 II. Na této prastaré mapě můžete najít nejen tehdy platný název obce Cotkytle: Zottkitl a další nemecké názvy okolních obcí, ale i puvodní cesty – např. dnes již zarostlou a zapomenutou cestu do Strážné, která vedla „Javorem“, nebo cestu vedenou stejne jako dnešní silnice.368, kolem vrchu Lázek, tehdy zvaný Wachberg.

V neposlední rade je vrch Gansberg zmiňován v „Lyžarských pohádkách“ Václava Rýznara, učitele a kronikáře z nedaleké obce Horní Studénky. V pohádkách, sepsaných v meziválečném období je popisován vesnický kluk Janek z Janoušova, který se během své cesty do Šilperka (nyní Štíty), kam se vypravil pro léky svému nemocnému učiteli, potká s Husykrkybrkem, pánem místních hor a ten mu vyrobí „neposedné lyže“, jinak by se do Šilperka nedostal, co bylo tehdy sněhu. Neposedné proto, že pokud na nich jede s dobrým úmyslem, lyže letí jak o závod, ale pokud má nekalé úmysly, lyže s jezdcem bouchnou o zem a pořádně ho vyválí ve sněhu. Janek prožívá zajímavé příběhy, nakonec zvítězí i v Americe na olympijských hrách. Zajímavost ze současnosti: Aleš Valenta, který má kořeny ve Štítech, si své první olympijské zlato přivezl z Ameriky….

Autor, tehdy ucitel, buď vycházel z nějaké pověsti, nebo možná jen chtěl dětem vytvořit postavu podobnou Krakonošovi, Rýbrcoulovi nebo Rampušákovi. Možná i název vládce našich „hor“ Husykrkybrk odvodil z názvu kopce Gansberg, česky Husí vrch.

ze stránek expedice.rps.cz :

Z osobního jména Janouš či Janek pochází i jméno osady Janoušov, která byla před rokem 1880 sloučena s Cotkytlí v jednu obec. První zmínka o vsi se dochovala z roku 1412, kdy je označována jako Jankov. V pramenech se objevuje v 15. století ještě v letech 1446, 1464 a 1482 a po tomto roce zřejmě zanikla. Znovu se o ní dozvídáme až v 18. století, odkdy nesla název Janoušov, německy Johannesthal.

Napsat komentář